Διακηρύξεις

Εργασίες αποκαταστάσεων διαμερίσματος επί της οδού Απ. & Γρ. Ταβάκη 28 της κοινότητας Θέρμης

By 16/09/2020 No Comments

Τεύχη δημοπράτησης :

https://drive.google.com/drive/folders/1KgmsbHy5QdCuyLtHBr97I6wpF_Mcd932?usp=sharing

 

Leave a Reply