ΔιακηρύξειςΕνημέρωση

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ signed

ΜΕΛΕΤΗ signed

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΕΙΔΩΝ signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αν αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email s.kolokythas@thermi.gov.gr, σε περίπτωση που χρειασθεί να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαγωνισμό.

Leave a Reply