ΑνακοινώσειςΔελτία Τύπου

Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι τέλος Μαρτίου

By 13/02/2020 No Comments

Απαλλαγή από αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων προσέλθουν στο δήμο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 και δηλώσουν ακίνητο που δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή διορθώσουν στοιχεία εσφαλμένα ως προς το εμβαδόν ή τη χρήση στοιχεία των ακινήτων τους. Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α), το άρθρο 51 παρ. 2 του οποίου προβλέπει ότι
«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.»
Με βάση την παραπάνω διάταξη, όσοι υπόχρεοι καταβολής δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου προσέλθουν στον Δήμο μέχρι την 31.3.2020 και δηλώσουν μη δηλωθέν ακίνητο ή διορθώσουν τα εσφαλμένα, ως προς το εμβαδόν ή/και τη χρήση, στοιχεία των ακινήτων τους, απαλλάσσονται από το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις και επιβαρύνονται με τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο, με βάση τα ορθά δεδομένα των ακινήτων τους, από 1ης Ιανουαρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποβάλλεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θέρμης: 2ο χλμ. οδού Θέρμης-Τριαδίου, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, κατά τις ώρες 08:00-13:00.
Το Έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2310-478010, 2310-478019, 2310-478022 και 2310-478023.
Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποστείλει σύντομα στους δήμους, όπως δεσμεύθηκε ο Υπουργός, τα στοιχεία των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9), προκειμένου να διενεργηθούν διασταυρώσεις, έλεγχοι και διορθώσεις.
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν διορθώσει τα στοιχεία του ακινήτου του, αξιοποιώντας την προαναφερθείσα ευεργετική διάταξη του ν. 4647/2019 μέχρι την 31η.3.2020, και από τον έλεγχο προκύψει απόκλιση μεταξύ των στοιχείων, και, συγκεκριμένα, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στον Δήμο για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών & φόρου μικρότερο εμβαδόν από αυτό που είναι δηλωμένο στο έντυπο Ε9, η αυτεπάγγελτη διόρθωση που θα διενεργήσει η Υπηρεσία θα συνοδεύεται από προσαυξήσεις και πρόστιμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Leave a Reply