Διακηρύξεις

Ύδρευση περιοχή επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)

By 17/10/2019 No Comments

Τεύχη δημοπράτησης

https://drive.google.com/drive/folders/1kDSEO-Tx0g5i8dONOoewdrXFvEX68yhR?usp=sharing

Leave a Reply