Αύγ
30
2019

ΔιακΣυντΕφαρμΛογισμ2019

ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2019

ΠεριλΔιακ34756_28082019© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης