Ιούλ
15
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 61Μ2ΩΡΣ-ΨΕΠ     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΨΓΧΦΩΡΣ-ΝΡ1  ΤΕΥΔ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης