Ιούλ
12
2019

08-2019 Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα οδών της Δ.Κ

09-2019 Πρόταση για την αντικατάσταση της σκεπής Ι.Ν. Αγ

10-2019 Λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση 2 υπόγειων κάδων© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης