Ιούλ
11
2019

07-2019 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για προεκλογική συγκέντρωση© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης