Ιούν
14
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

6Η7ΖΩΡΣ-0ΒΥ

ΤΕΥΔ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΥΠΟΔ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ.ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ

Οσοι λαμβάνουν τεύχη από το site του Δήμου παρακαλούνται να ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος,προκειμένου σε περίπτωση αλλαγών να ενημερώνονται εγκαίρως από την αρμόδια Υπηρεσία.© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης