Μάι
13
2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛ ΔΙΑΚ ΚΑΥΣΙΜΑ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης