Μάρ
12
2019

Αποτελέσματα δίμηνης Προκήρυξης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης