Μάρ
4
2019

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣΠΕΡΙΛ.ΣΥΣΤ.ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΥΠΟΔ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥπόδειγμαΤεχνικήςΠροσφοράςΌροφος_σχέδιοΙσόγειο_σχέδιοΥπόγειο_σχέδιο© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης