Ιαν
21
2019

Προθεσμία, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, δίνει τελικά στον κτηνοτροφικό κόσμο, η νέα τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να καταθέσει τις ενστάσεις του για την κατανομή των βοσκοτόπων.

Συγκεκριμένα η σχετική απόφαση που πήρε ΦΕΚ μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται εφόσον έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους στη ΔΑΟΚ μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Για την κατανομή 2018, η τελική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων είναι η 31/01/2019. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αιτήματα που κατατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή, εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής το επόμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων».

Στην περίπτωση δε εκείνη που ο κτηνοτρόφος μισθώνει ιδιωτική βοσκήσιμη γαία από ιδιώτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ το σχετικό μισθωτήριο και αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση περί μη οφειλής.

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ :

ΦΕΚ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης