Ιούλ
20
2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-2018 Προτάσεις για θέσεις στάσης-στάθμευσης («πιάτσες») ΤΑΧΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14 2018 Αίτημα Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών περί ίδρυσης-τοποθέτησης και λειτουργίας Μετεωρολογικού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης