Ιούν
12
2018

7_2018__ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ_ΤΗΣ_ΣΥΣΤΑΣΗΣ_ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ_ΔΟΥΛΕΙΑσ_ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ_ΑΓΩΓΟΥ_ΣΕ ΒΑΡΟΣ_ΑΚΙΝΗΤΟΥ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης