Μάι
15
2018

4_2018_ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ_ΘΕΣΕΩΝ_ΓΙΑ_ΑΣΚΗΣΗ_ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ_ΣΤΑΣΙΜΟΥ_ΕΜΠΟΡΙΟΥ

5_2018_ΕΡΓΑΣΙΕΣ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ_ΣΤΗΝ_ΠΑΝΩ_ΔΕΞΑΜΕΝΗ_ΝΕΡΟΥ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

6_2018_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ_ΣΤΗΝ_ΑΙΘΟΥΣΑ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ_ΣΧΟΛΕΙΟΥ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης