Μάι
8
2018

 

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων και συγκεκριμένα: ενός (1) δικηγόρου παρ’ Εφέταις  και ενός (1) παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι στις 10 Μαίου 2018   έως και τις 8 Ιουνίου 2018.
Εδώ μπορείτε να δείτε την προκήρυξη:Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρων

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης