Δεκ
5
2017
Την πρόσληψη δώδεκα (12) συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικοού χαρακτήρα ανακοινωνει ο Δήμος Θέρμης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 από τις 8:30 έως και τις 14:00 στο δημαρχείο της Θέρμης στον 1ο όροφο.
Δήμος Θέρμης
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001


© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης