Ιούλ
13
2017

07-2017 Χορήγηση παράτασης λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης