Μάι
15
2017

02-2017 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

03-2017 Ε ισήγηση για ανάκληση της αριθμ. 244-2012 απόφασης ΔΣ και δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείων

04-2017 Πρόταση για κάλυψη εξόδων κηδείας

06-2017 Λειτουργία αποκεντρωμένης υπηρεσίας Δημοτολίου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης