Ιαν
13
2017

13-2016 Γνωμοδότηση για υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της ΠΚΜ

14-2016 Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ισόγειου δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία ΚΑΠΗ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης