Νοέ
25
2016

14-2016 Αντικατάσταση των στύλων και των ταμπελών

15-2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

16-2016 Χαρακτηρισμός κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης