Ιούλ
27
2016

7-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την γνωμοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία Γυμνασίου

8-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης