Ιούλ
27
2016

5-2016 Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

6-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μόνιμης λαϊκής αγοράς© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης