Ιούλ
25
2016

09-2016 Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Νεκροταφείων© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης