Ιούν
2
2016

07-2016 Γνωμοδότηση περί αλλαγής του υφιστάμενου ωραρίου χρήσης μουσικής© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης