Μάι
25
2016

07-2016 Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήματος για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο

08-2016 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της ΠΚΜ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης