Μάρ
4
2016

03-2016 Απαλλαγή δημοτών από τα τέλη παράτασης ταφής© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης