Σεπ
15
2015

78-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ_

79-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘ

80-2015 Τροποποίηση της 70-2015 αποφ

81-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΚΥΡΚΕΝΙΔΗΣ_

82-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΣΟΥΡΓΙΑ_

83-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _ΧΟΘ_© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης