Σεπ
15
2015

66-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΑΠΟΛΛΟ ΙΚΕ_

67-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΖΑΠΡΗΣ_

68-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΝΟΣΤΙΜΗ ΓΗ

_ 69-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου

70-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρων

71-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΩΤΩΝ-ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ_© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης