Ιούλ
29
2015

50-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΜΠΑΣΜΑΤΖΗΣ_

51-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΛΕΜΟΝΙΔΗΣΣ_

52-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ_

53-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος _ΣΟΥΡΓΙΑ_

54-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

55-2015 Τροποποίηση της 35-2015 αποφ

56-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου _Βλάχοι_

57-2015 Απόψεις επί του φακέλου της Μ.Π.Ε© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης