Ιούν
8
2015

09-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος της κα. Ζαχαριάδου Δήμητρης

10-2015 Λήψη απόφασης σχετικά με την κατεδάφιση παλιάς, εγκαταλελειμμένης προκάτ κατασκευής© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης