Μάι
12
2015

06-2015 Λήψη απόφασης σχετικά με την μετονομασία του ονόματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιάς

07-2015 Λήψη απόφασης σχετικά με τις θέσεις για τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες

08-2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης