Μάι
7
2015

Ακολουθεί ενδιαφέρον εκπαιδετικό υλικό με θέμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.Το υλικό απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς που ασκούν εποπτικό έργο. Επιπλέον, καλύπτονται τα βασικά θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με θεματικές ενότητες μέσα από τις οποίες μπορούν να αναδειχτούν πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση του δημόσιου τομέα.

Εκπαιδευτικό Yλικό

 

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης