Απρ
9
2015

18-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου

19-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου

20-2015 Παραχώρηση χρήσης χώρου

21-2015 Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης αθλητικών και πολιτιστικών χώρων (ΑΝΑΒΟΛΗ)

22-2015 Προεγκριση ίδρυσης καταστήματος (ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΟΥΣΚΑΤΟΥ – ΦΛΩΡΙΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΥΣΚΑΤΟΥ Ο.Ε.)© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης