Απρ
6
2015

Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση  του προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα : “Διαδικασίες προμήθειας κρατικών αυτοκινήτων – Ανάλυση ισχύουσας νομοθεσίας” από τη Forum-Training, το οποίο παρακολούθησε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης οχημάτων  του δήμου Θέρμης Χ.Πολύζος.

Αξιολόγηση σεμιναρίου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης