Μάρ
27
2015

Σεμινάρια για το σύστημα Εργάνη, για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, επιθεώρηση εργασίας, ανοιχτά δεδομένα φορέων δημοσίου, Management  από την Forum Training & Consulting© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης