Μάρ
17
2015

03-2015 Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων

04-2015 Λήψη απόφασης για επέκταση της Λεωφοριακής γραμμής του ΟΑΣΘ Νο 88 κυκλικού δρομολογίου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης