Μάρ
13
2015

15-2015 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων

16-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης