Μάρ
6
2015

02-2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Σκορδίτη Αικατερίνη© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης