Μάρ
4
2015

Παρακάτω μπορείτε να δείτε 3 σεμινάρια τα οποία διοργανώνει η Forum Training & Consulting:

– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

– Πρόγραμμα “ΕΡΓΑΝΗ

-ΕΝΙΑΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

 © Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης