Δεκ
19
2014

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες  πληροφορίες σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία που εφαρμόζεται στον Δημόσιο Τομέα. Οι εισηγήσεις σχετίζονται με τα Διοικητικά μέτρα (Αυτοδίκαιη θέση σε αργία, δυνητική θέση σε αργία, αναστολή άσκησης καθηκόντων, πειθαρχικά όργανα, πειθαρχικά παραπτώματα),  με τις ενδικοφανείς προσφυγές ως μέσον επιτάχυνσης της Διοικητικής Δίκης και αναλύουν τον Ν.4057/12 περί Πειθαρχικής Διαδικασίας.

Το Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων

Πειθαρχική Διαδικασία

Η φυσιογνωμία και η Προοπτική της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στην Δημόσια Διοίκηση© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης