Δεκ
18
2014

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τους Πολίτες.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες – εκπαιδευτικό υλικό

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πολίτες- παρουσίαση© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης