Ιούλ
11
2014

Δύο πολύ ενδιαφέροντα εγχειρίδια για τη σύνταξη δημοσίων εγγράφων

Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσίων

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης