Ιούλ
10
2014

Στον σύνδεσμο αυτόν μπορείτε να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό από το σεμινάριο για την εποπτεία των ΟΤΑ (ΕΚΔΔΑ). Οι διάφανειες δεν είναι τόσο χρήσιμες όσο τα δύο κείμενα και ιδιαίτερα αυτό που είναι γραμμένο σε word.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ των ΟΤΑ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης