Ιούλ
10
2014

Παρακάτω παρουσιάζονται τα Σχέδια Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δήμων νησιωτικών, ηπειρωτικών και μητροπολιτικών:© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης