Ιούλ
10
2014

Παρακάτω παρουσιάζεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΕΤΑ σχετικά με τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2014, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ., τον Ο.Ε.Υ και τον Οδηγό Νέων Δημοτικών Αρχών

Εκπαιδευτικό υλικό ημερίδας ΕΕΤΑΑ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης