Ιούλ
3
2014

Παρακάτω παρουσιάζεται η αξιολόγηση που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του δήμου Θέρμης που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα : Στοχοθεσία Ο.Τ.Α από τη Forum-Training.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  (12-6-2014)© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης