Ιούλ
3
2014

Υλικό σεμιναρίου στοχοθεσίας ΟΤΑ (οικονομική υπηρεσία)

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΤΑ© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης