Προγράμματα επιμόρφωσης

Μάι
6
2015

Δείτε παρακάτω νέες επίκαιρες ημερίδες με θέμα:

 • Νέο Καθεστώς Δημοσίων Συμβάσεων για τις Αναθέτουσες Αρχές στα Πλαίσια Ενσωμάτωσης των Κοινοτικών Οδηγιών 23,24,25/ΕΚ/2014.
 • Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για Δημόσιες Συμβάσεις “Μελετών” & η Υποχρεωτική του Εφαρμογή απο 01-07-2015 για Φορείς Δημοσίου.
 • Κατάρτιση & Σύνταξη “Διακήρυξης Διαγωνισμου” σύμφωνα με τους Ν.4155, Ν.4281, Υ.Α. Π1-2390, Ν.4013, ΠΔ118, ΠΔ59 & ΠΔ60 στα Πλαίσια Ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • “Δικαστική Προστασία” στα Πλαίσια του Ν.3886/2010 & της Εφαρμογής του Ν.4281/2014 επί Διαγωνιστικών Διαδικασιών περί Προμηθειών Δημοσίου.
 • “Συμφωνίες-Πλαίσιο” για Προμήθειες Δημοσίου.
 • “Σ.Ε.Σ.” Προγραμματισμός-Απαιτήσεις Φάκελος-Ωριμότητας & Στάδια Ωρίμανσης Έργων για Ένταξη-Χρηματοδότηση απο το “Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης”.
 • Effective Time & Stress Management

Ημερίδες Μαίου 2015 απο την Forum Training & Consulting

Απρ
28
2015

Top Training


Forum Training & Consulting.


Επαγγελματική Γνώση.


Project Training & Consulting Ltd

Απρ
20
2015

Εφαρμογή Ρυθμίσεων σε Θέματα Εργατικής Νομοθεσίας απο την ΠΙΜ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Νέος Κύκλος Σεμιναρίων για Στελέχη των Δήμων απο την Forum Training & Consulting

Απρ
8
2015

Σεμινάρια απο την Forum Training & Consulting
Θέματα :

 • Κατάρτιση και Σύνταξη Διακήρυξης
 • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Δικαστική Προστασία
 • Συμφωνίες- Πλαίσιο για Προμήθειες
 • Νέος Τρόπος Πληρωμής Δαπανών
 • Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης.
Απρ
6
2015

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα επίκαιρα σεμινάρια:

Μάρ
27
2015

Σεμινάρια για το σύστημα Εργάνη, για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, επιθεώρηση εργασίας, ανοιχτά δεδομένα φορέων δημοσίου, Management  από την Forum Training & Consulting

Μάρ
18
2015

Τα σεμινάρια έχουν είναι σχετικά με :

Μάρ
9
2015

Νέα σεμινάρια διοργανώνονται σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών από την Open Academy, όλες οι πληροφορίες παρακάτω:

– Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών

-Εισαγωγή στην Ασφάλεια Διαδικτυακών Εφαρμογών και Yπηρεσιών

Μάρ
4
2015

Παρακάτω μπορείτε να δείτε 3 σεμινάρια τα οποία διοργανώνει η Forum Training & Consulting:

– ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

– Πρόγραμμα “ΕΡΓΑΝΗ

-ΕΝΙΑΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

 

Φεβ
26
2015

Δείτε παρακάτω επίκαιρες ημερίδες που σχετίζονται με “Δημόσιες Συμβάσεις”, “Διακηρύξεις Διαγωνισμών”, “Δικαστική Προστασία”, “Contact Management”.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ απο την Forum Training© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης